Biết đủ và Chấp nhận |Thầy Thích Đồng Hải | Giảng pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần

T-DongHai

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, Thầy Thích Đồng Hải trong tinh thần Làm cách nào để cân bằng đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người Phật tử , đã giảng về tinh thần biết đủ và chấp nhận …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*