Hạnh Bố Thí góp phần xây dựng môi trường sống an lạc |TT. Thích Tâm Minh

Kinh Potaliya

Từ 25/3 các khoá Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh đều tạm ngưng để giữ gìn sức khỏe cho mọi người. Đây là bài giảng sáng Chủ Nhật ngày 22 được ghi âm lại do TT. Thích Tâm Minh thuyết giảng đề tài ‘Hạnh Bố Thí góp phần xây dựng môi trường sống an lạc” rất có ý nghĩa trong hoàn cảnh hiện nay…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*