Tăng Chi Bộ Kinh 141-143 | Chương 5 Pháp – Phẩm XV TIKANDAKI | TT. Thích Tâm Hạnh

TTam Hanh Kinh 143

Bài giảng của TT. Thích Tâm Hạnh trước khi Thiền Viện Vạn Hạnh tạm ngưng các buổi giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy và Giảng Pháp sáng Chủ Nhật để bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm XV TIKANDAKI
Kinh 141: Cho là khinh
Kinh 142:Làm sai lạc
Kinh 143: Tại đền Sarandada

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*