Tăng Chi Bô Kinh 145 Con đường đến địa ngục|Phẩm Tikandaki|Chương 5 Pháp| TT. Thích Tâm Hạnh

Tang Chi Bo Kinh

Tiếp theo Kinh 144 Tại rừng Tikandaki là kinh 145 Con đường đến địa ngục cùng trong Phẩm Tikandaki Chương 5 pháp Tăng Chi Bộ Kinh , nói về các pháp sẽ đưa vào địa ngục hoặc thiên giới

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*