Tâm ở đâu | TT. Thích Tâm Đức Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần

TTamDuc-Tam-o-dau-

Thiền Viện Vạn Hạnh với các thời khoá Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy. Tuần này TT. Thích Tâm Đức sau thời gian Phật sự đã trở lại trong buổi Hướng Dẫn Thiền và giảng lại bài pháp Tâm ở đâu.
Vì khoa học không hiểu cái Thức biết của con người nằm ở đâu? nhưng người tu tập Phật giáo có thể cảm nhận được. Không chỉ vậy, hành giả (đặc biệt là Thiền) với nỗ lực đúng sẽ có được thân khỏe, tâm an, trí sáng và hạnh phúc…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*