Đối diện với sự thật cuộc đời|TT. Thích Tâm Minh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh

doi-dien-voi-su-that-cuoc-

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh. TT. Thích Tâm Minh hướng dẫn Đối diện với sự thật cuộc đời

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*