Sự chấp thủ trong cuộc sống|Hướng dẫn Thiền|TT. Thích Tâm Hạnh|

TTTamHanh-ThucTri

Sau thời gian tạm nghỉ để phòng tránh dịch bệnh Thiền Viện Vạn Hạnh đã tổ chức lại các khóa Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Mở đầu cho buổi Hướng dẫn thiền đầu tiên này , TT. Thích Tâm Hạnh đã sơ lược các nội dung về Thiền Tứ Niệm Xứ, gồm Thân Thọ Tâm Pháp và đi vào phần chính là Năm Thủ Uẩn trong đó vai trò của quán sự chấp thủ trong Sắc thủ Uẩn là rất quan trọng để hành trì trong dòng duyên sinh của cuộc sống…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*