Tứ y và Tứ bất y | TT. Thích Tâm Hạnh giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Tu-y-tu-bat-y

Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Tứ y và Tứ bất y Bao gồm y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh là bốn pháp bốn điều nên y cứ, nương tựa và không nên y cứ, nương tựa

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*