Tăng Chi Bộ Kinh 88 89 90 | Chương 5 Pháp | Phẩm IX Trưởng Lão | TT. Thích Tâm Hạnh

TTam-Hanh-Kinh-88-89-90

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm IX Trưởng lão
Kinh 88: Vị Trưởng Lão
Kinh 89: Tỳ Kheo Hữu Học
Kinh 90: Tỳ Kheo Hữu Học

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*