5 đặc tính của giáo pháp| Thầy Thích Nguyên Định| Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

T-Nguyen-Dinh-5-dac-tinh

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, Thầy Nguyên Định giảng về 5 đặc tính của giáo pháp, giúp chúng ta luôn vững niềm tin trên con đường tu tập

  • Đến để mà thấy
  • Thiết thực hiện tại
  • Siêu việt với thời gian
  • Được người trí chứng hiểu
  • Có khả năng hướng thượng
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*