Tăng Chi Bộ Kinh 82 83 84 | Chương 5 Pháp, Phẩm IX Trưởng Lão | TT. Thích Tâm Hạnh

TamHanh-Tang-Chi-84

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm IX Trưởng lão
Kinh 82: Ly tham
Kinh 83: Lừa đảo
Kinh 84: Lòng tin

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*