Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Diệu hạnh | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang Chi bo kinh223

Giảng Tăng Chi bộ kinh vào thứ Bảy hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng Chương 4 Pháp, Phẩm XXIII Diệu hạnh
Kinh 223 Vô ơn
Kinh 224: Sát sanh
Kinh 225: Con đường
Kinh 226: Cách thức nói…
Kinh 228: Không xấu hổ
Kinh 229: Liệt Tuệ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*