Giá trị đạo đức Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay | TT. Thích Phước Đạt

Gia-Tri-Dao-Duc Phật giáo Vietnam

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng về Giá trị đạo đức Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay .
Bài pháp đề cập nhiều vấn đề trong cuộc sống, trong tu tập để hoàn thiện con người, làm lợi ích cho bản thân và cho cuộc đời để xứng đáng đem công đức hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*