Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt | TT. Thích Tâm Chơn

Thiền Viện Vạn Hạnh ngày Bát Quan Trai đầu tháng 11 Âm Lịch TT. Thích Tâm Chơn giảng bài kinh Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt.
Đức Phật phân tích nghiệp báo của chúng sinh sai biệt khác nhau trong 7 vấn đề lớn của con người là Thọ mạng, Sức khoẽ, Dung mạo, Địa vị, Tài sản, Dòng tộc, Trí tuệ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*