Lấy chánh pháp làm ngọn đèn | TT. Thích Tâm Minh

LayChanhPhaplamngonden

Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Minh giảng đề tài Lấy chánh pháp làm ngọn đèn.
Đây là câu nói của đức Phật nói với Tôn giả Ananda lúc dừng chân an trú tại Vesali trên đường trở về Kushinagar (Câu Thi Na) nhập Niết bàn, Đức Phật khuyên các vị đệ tử phải chuyên cần hành thiền quán niệm, phải biết tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, mà không nương tựa một điều gì khác
Vậy nên này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình (atta-dipà viharatha), hãy tự mình y tựa chính mình (attàsaranà) chớ y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác …
Để giải thích rõ Chánh pháp này là gì và thực hiện như thế nào trong cuộc sống

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*