Tăng Chi Bộ Kinh| Chương 4 Pháp | Phẩm Nghiệp |Kinh 234-235| TT. Thích Tâm Hạnh|

TangChibokinh234

Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng tiếp tục Tăng Chi Bộ Kinh,Chương 4 Pháp , Phẩm Nghiệp
Kinh 234: Cách học Pháp
Kinh 235:Thánh Đạo
Trong buổi giảng HT. Chơn Tế Trụ trì Tổ đình Tường Vân – Huế quang lâm và nói chuyện về Phật tánh trong cách sống và trong Thiền
Bài nói chuyện này đã được đưa lên Giảng Pháp Chủ Nhật – Sống và Thiền với tâm Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*