Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi bộ kinh | Kinh175 Upavana

Kinh-175.Upavana

Thiền Viện Vạn Hạnh, Chiều Thứ Bảy 5/5 Thầy Thích Tâm Hạnh  tiếp tục giảng Tăng Chi bộ kinh- Chương 4 pháp , Phẩm Tư tâm sở và giải đáp các thắc mắc liên quan. Bao gồm các kinh
Kinh 175 Upavana
Kinh 176 Mong cầu
Kinh 177 Rahula

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*