Kinh 191 Nghe với tai | Phẩm 20 Đại Phẩm | Tăng Chi Bộ kinh | Thích Tâm Hạnh

kinh191-Nghe-Voi-tai

Chiều thứ Bảy Thầy Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng trong Chương 20 Đại Phẩm-Tăng Chi Bộ kinh
Kinh 191 Nghe với tai : Nói về bốn lợi ích có được khi nghe pháp đọc tụng, suy xét, thể nhập
Kinh 192 Trường hợp: Nói về bốn trường hợp cần phải hiểu khi cộng trú, cùng nghề, khi hoạn nạn, khi đàm luận

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*