Tăng Chi Bộ Kinh|Chương 4 Pháp| Kinh246 -250|TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-Kinh246

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy hàng tuần từ 2g-4g TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh
Đang trong Chương 4 Pháp, Phẩm sợ hãi phạm tội.
Kinh 246 Trí tuệ tăng trưởng
Kinh 247 Cách thức nói (1)
Kinh 248 Cách thức nói (2)
Kinh 249 Cách thức nói (3)
Kinh 250 Cách thức nói (4)
về 4 cách thức nói của bậc Thánh và phi Thánh
Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không cảm giác nói cảm giác, không thức tri nói thức tri…
Các chương trình thuyết giảng khác năm 2019 bắt đầu từ 03/3/2019 Hành Thiền và Nghe giảng sáng Chủ Nhật hàng tuần
15/3/2019 Bát Quan trai

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*