Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh| Phẩm Đạo Hành | kinh164 Kham Nhẫn

TTamHanh-TangChi

Phẩm Đạo Hành, kinh 164 -165 Kham Nhẫn trong kinh Tăng Chi Bộ được Thầy Tâm Hạnh tiếp tục giảng vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*