Thích Tâm Hạnh | Vấn Đáp Phật Pháp

TTam Hanh

Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Thầy Tâm Hạnh đã thay buổi giảng thường lệ bằng một Sinh hoạt ngồi thiền và vấn đáp Phật pháp.
Các chủ đề thắc mắc được hỏi là Ý nghĩa của Tứ Như ý túc, Năm căn năm lực, Ý nghĩa Bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả, Vấn đề Phật giáo với Khổng giáo và Lão giáo, Vấn đề nhân quả và cộng nghiệp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*