Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Đạo Hành | kinh 161 – 162 -163

TangChibokinh-Daohanh

Chiều thứ Bảy Thầy Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 4 Pháp Phẩm Đạo Hành kinh 161 – 162 -163 nói về những trở ngại trên con đường đạo làm cho việc đạt được thắng tri trí tuệ nhanh hay chậm… và pháp môn để đối trị trong Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền , tứ  thiền

bao gồm

Kinh 161 Tóm tắt
Kinh 162 Với chi tiết
Kinh 163 Bất tịnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*