Thích Giác Giới | Im lặng là vàng

TGiacgioi

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh Thầy Thích Giác Giới giảng về sự Im lặng là vàng. Sự im lặng của chánh pháp có trí tuệ khác với sự im lặng của đời thường …  Sự im lặng đúng thật là vàng …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*