Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Các Căn | Kinh 158 Thối đọa

TangChibokinh-kinhthoidoa

TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Các Căn Kinh 158 Thối đọa
Tăng Chi Bộ kinh Chương 4 pháp đang được giảng vào Chiều thứ Bảy hằng tuần từ 2 giờ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*