T. Phước Đạt | Truyền Thống Đi Chùa Đầu Năm

TT Thich Phuoc Dat

Giảng Pháp tại Thiền Viện Vạn Hạnh mỗi sáng Chủ Nhật, T. Phước Đạt giảng về ý nghĩa Truyền Thống Đi Chùa Đầu Năm của Việt Nam

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*