Thích Tâm Hạnh |Tăng Chi Bộ Kinh | Kinh178 Hồ nước ở làng

Chiều thứ Bảy Thầy Tâm Hạnh giảng tiếp Tăng Chi Bộ Kinh  Kinh 178  Hồ nước ở làng, Kinh 179 Niết Bàn, Kinh 180 Căn Cứ Địa, nói về các tầng bậc giải thoát của Tâm giải thoát

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*