Thích Tâm Hạnh | Kinh 185 Các sự thật Bà La Môn | Tăng Chi Bộ kinh |

TangChikinh185

Chiều thứ Bảy Thiền Viện Vạn Hạnh thầy Thích Tâm Hạnh giảng tiếp Kinh 185 Các sự thật Bà La Môn trong Tăng Chi Bộ kinh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*