Kinh 31 Sumana Con gái vua| Chương 5 Pháp Phẩm Sumana Tăng Chi Bộ Kinh |TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-kinh-31

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần
TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Bắt đầu Phẩm IV Sumana
Kinh 31 : Sumana, con gái vua
Đức Phật giảng cho Công chúa Sumana về công đức của việc bố thí

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*