Kinh 39 40 Con trai | Chương 5 Pháp Phẩm 4 Sumana Tăng Chi Bộ Kinh |TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-kinh-40

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 4 Sumana
Kinh 39 Con trai: Nói về 5 điểm mà gia đình muốn sinh con trai
Kinh 40 Cây sala lớn: Muốn cho cây Sala, tượng trưng cho con đường tu tập, được lớn mạnh phát triển phải thực hành 5 pháp về lòng tin, về giới, về học hỏi, về bố thí , về trí tuệ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*