Kinh 35 36 37 Lợi ích và Bố thí | Kinh 38 Lợi ích Lòng Tin Chương 5 Pháp Phẩm 4 Sumana Tăng Chi Bộ Kinh |TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-kinh-3435

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 4 Sumana
Kinh 35 Lợi ích và Bố thí
Kinh 36 Cho đúng thời
Kinh 37 Bố thí bữa ăn
Các bài kinh Đức Phật giảng về các phương cách Bố Thí sao cho đúng pháp, đúng thời và được nhiều lợi ích

Kinh 35-36-37

Kinh 38 Lợi ích lòng tin tiếp theo kinh 35-36-37

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*