Tà định và chánh định | TT. Thích Tâm Hạnh| Hướng dẫn thiền sáng Chủ nhật

Ta Dinh-Chanh-Dinh

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Tà định và chánh định theo Thanh tịnh đạo luận của luận sư Buddhabosa và giải thích rõ các loại chánh định

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*