4 loại nhận thức | TT. Thích Tâm Đức Giảng Pháp sáng Chủ Nhật TV Vạn Hạnh

4-loai-nhan-thuc

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khóa Hướng dẫn Thiền, tụng kinh; TT. Thích Tâm Đức giảng đề tài 4 loại nhận thức dựa một theo bài kinh rất quan trọng và khó hiểu trong kinh Trung Bộ: Kinh Căn Bản Pháp Môn gồm 4 hạng nhận thức:
Các bài giảng của cố Đại Lão HT. Thích Minh Châu: https://bit.ly/2XIW6lc
Các bài giảng Hướng dẫn Thiền: https://bit.ly/2Nwcf9K
Các bài giảng Tăng Chi Bộ Kinh: https://bit.ly/2RWkWJ0
Các bài giảng sáng Chủ Nhật hàng tuần: https://bit.ly/30cqrWJ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*