003 Kinh Thừa Tự Pháp | Trung Bộ Kinh | HT. Thích Minh Châu

Kinh-Thua-Tu-Phap

Sưu tầm và phổ biến lại những bài giảng pháp của cố Đại Lão HT. Thích Minh Châu đã từng giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Các bài giảng sắp xếp theo thứ tự của kinh Trung Bộ và kinh Trường Bộ sẽ lần lượt được phát hành hằng tuần
Đây là bài kinh số 3 trong Trung Bộ Kinh : Thừa Tự Pháp, ngoài lời giảng của Đức Phật khuyên không nên thừa kế tài vật của Thế Tôn để lại mà nên thừa tự Pháp, còn có những lời dạy của Tôn giả Xá Lơi Phất nói thêm về nếp sống viễn ly và tùy học viễn ly mà Đức Phật đã nêu

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*