Lợi ích học Phật | TT. Thích Tâm Minh Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Kinh Potaliya

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khóa Hướng dẫn thiền TT. Thích Tâm Minh giảng đề tài Lợi ích học Phật.
Đây là kết quả của việc tu tập theo lời Phật dạy, đó là những lợi ích thiết thực cho cuốc sống an lạc hạnh phúc

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*