Thất Giác Chi và Tứ Thánh Đế | TT Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

hat-giac-chi-va-Tu-Thanh-De

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Thất Giác Chi trong 37 phẩm trợ đạo
Đây là một phương pháp để giải trừ sự Khổ trong Tứ Thánh Đế .
Thất giác chi bao gồm các pháp sau
Trạch pháp giác chi
Tinh tấn giác chi
Hỷ giác giác chi
Khinh an giác chi
Định giác chi
Xả giác chi

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*