Kinh 41 Trở thành giàu |Kinh 42 Bậc Chân Nhân Phẩm 5 Vua Munda | Chương 5 Pháp Tăng Chi Bộ Kinh |TT. Thích Tâm Hạnh

TTam-Hanh-kinh-4142

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp .Bắt đầu Phẩm 5 Vua Munda
Kinh 41 Trở thành giàu : Thế Tôn nói với một người gia chủ về lý do để làm giàu, gầy dựng tài sản
Kinh 41 Bậc chân nhân

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*