Khởi phát Bồ Đề Tâm | Thầy Thích Thanh Phương | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần

Thầy Thích Thanh Phương

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật sau khi Hướng dẫn Thiền từ 7g, Tụng kinh từ 8g, đến 8g30 là Giảng Pháp sau Hội trường. Thầy Thích Thanh Phương đã giảng về Khởi phát Bồ Đề Tâm giúp chúng ta phát tâm Bồ đề trong những hành động nhỏ nhặt nhất trong đời sống để ngày càng tiến tu trên con được học Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*