Sinh hoạt Thiền Viện sau Lễ Vu Lan

trung bo kinh

Sau Đại Lể Vu Lan và Kỷ niệm 11 năm Đức Đại Trưởng Lão HT. Khai sáng Thiền Viện viên tịch, lịch sinh hoạt của Đạo tràng hành Thiền và Nghe giảng pháp hằng tuần , Đạo tràng Bát Quan Trai tại Thiền Viện sẽ tạm ngừng hết tháng 9, chi tiết như sau:

Đạo tràng Tịnh Độ vẫn sinh hoạt bình thường

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*