Kinh Tam Minh | Trung Bộ kinh 71 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh

Ky niem 11 năm

Nhân kỷ niệm 11 năm cố HT. viên tịch, xin trân trong giới thiệu bài kinh Dạy về Tam MInh cho Du sĩ Vaccgagotta do Cố HT đã giảng năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh Bài kinh có các nội dung chủ yếu để trả lời những câu hỏi của Du sĩ về bậc Nhất thiết trí, về vấn đề chứng ngộ của người Cư sĩ tại gia, về nghiệp quả, về Cư sĩ A la hán, về thuyết định mệnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*