Đại Kinh Phương Quảng | Trung Bộ Kinh số 43| Cố HT. Thích Minh Châu

Thien-vien Van Hanh

Đại Kinh Phương Quảng – Mahavedalla số 43 Trung Bộ Kinh do Cố HT. Thích Minh Châu thuyết giảng.

Đây là phần duyên khởi, cuộc đàm luận giửa hai Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) và Maha Kothila ( Câu Thi la) về các pháp Phần sau về các yếu tố Sơ thiền do Tỳ kheo Ni Dhammadina và Cư sĩ Visakha đặt ra (Video sau)

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*