Kinh Đại Niệm Xứ | Trường Bộ Kinh số 22 | Cố HT. Thích Minh Châu

Lời Phật day tại gia Cư sĩ

Kinh Đại Niệm Xứ , kinh số 22 Trường Bộ Kinh giới thiệu phương pháp tu thiền Tứ niệm xứ, an trú vào 4 đối tượng Thân, Thọ Tâm , Pháp, và đây cũng là con đường mà Đức Phật tuyên bố là độc nhất đưa đến thanh tịnh , giải thoát Niết bàn cho mọi chúng sanh.
Kinh được Cố HT. Thích Minh Châu đã giảng cho đại chúng tại Thiền Viện Vạn Hạnh năm xưa được sưu tầm để đăng lại như là kỷ niệm…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*