Kinh Jivaka | Trung Bộ Kinh 55 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng về Ăn Chay Ăn Mặn

chuyen-phap-luan

Cố HT. Thích Minh Châu giảng Bài Kinh Jivaka , Đức Phật giảng về việc sát sinh cúng tế và việc thọ dụng đúng pháp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*