Các phương pháp niệm Phật | TT. Thích Phước Đạt | Giảng pháp sáng Chủ Nhật

Thich Phước Đạt

Giảng pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khóa Hướng dẩn thiền , Tụng kinh, TT. Thích Phước Đạt giảng về Các phương pháp niệm Phật tại Hội Trường

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*