Thích Phước Đạt | Phật tại thế gian thường cứu khổ

TPhuocDat

Giảng pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh Thấy Thích Phước Đạt nhân mùa Phật Đản đã giảng về đề tài Phật tại thế gian thường cứu khổ trong bài kệ tán Phật thường tụng
Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly
Phật diện do như mãn nguyệt huy
Phật tại thế gian thường cứu khổ
Phật tâm vô xứ bất từ bi

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*