Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Chiến sĩ | Kinh 182 An Toàn

TTamHanh

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy Thầy Tâm Hạnh giảng tiếp Phẩm Chiến sĩ trong Tăng Chi Bộ Kinh, bao gồm
Kinh 182 An Toàn
Kinh 183 Điều được nghe
Kinh 184 Không sợ hải
Diệu pháp để khi cái già , cái bệnh, cái chết đến không sầu muộn, than van, khóc lóc, sợ hải

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*