Nhân duyên Đản sanh của Đức Phật | Thầy Thích Thanh Phương | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần

Thầy Thanh Phương

Nhân kỷ niêm Đại Lể Phật Đản PL. 2568, (2024) trong buổi giảng pháp sang Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh Thầy Thích Thanh Phương đã giảng về Nhân duyên Đản sanh của Đức Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*