Giá trị tối thượng của sự kiện Đức Phật đản sanh |TT. Thích Phước Đạt

TT. Thích Phước Đạt

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, nhân dịp tuền lễ Phật Đản TT. Thích Phước Đạt đã giảng về Giá trị tối thượng của sự kiện Đức Phật đản sanh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*