Tiểu Kinh Thiện Sanh Ưu Bà Di | Trung Bộ kinh 79 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng năm xưa Thiền Viện Vạn Hạnh

Như Lý Tác Ý

Kính giới thiệu bài giảng năm xưa của Cố HT. Thích Minh Châu tại Thiền Viện Vạn Hạnh , Tiểu Kinh Thiện Sanh Ưu Bà Di, bài kinh 79 Trung Bộ kinh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*