Kinh Magandiya Phần 2 -Tiến trình giải thoát |Trung Bộ Kinh 75 | Cố HT. Thích Minh Châu thuyết giảng

Kinh Magandiya Phần 2 -Tiến trình giải thoát

Kinh Magandiya Phần 2 -Tiến trình giải thoát , Trung Bộ Kinh 75 , Cố HT. Thích Minh Châu thuyết giảng năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Đức Phật đồng ý giảng cho Magandiya về bệnh khổ của Dục lạc , với con đường thiền lạc và ý nghĩa của Niết Bàn là Tiến trình giải thoát

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*