Kinh Magandiya Phần I | Trung Bộ Kinh 75 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng

TRung Bô Kinh 75

Kinh Magandiya Phần I Người Phá hoại sự sống trong Trung Bộ Kinh 75 do Cố HT. Thích Minh Châu | giảng năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh.
Đức Phật giảng cho người theo thuyết hưởng lạc Magandiya về sự nguy hiểm trong ngũ dục, lợi ích của sự từ bỏ để có được thiền lạc và ý nghĩa của Niết Bàn

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*